ŤZP - Ťažko zdravotne postihnuté osoby

Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.
Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti.

Postup pri oznámení nároku na oslobodenie od platenia poplatku RTVS:

 • Ak ste platiteľom úhrady a zároveň Vám je pridelené evidenčné číslo SIPO / Variabilný symbol, pod ktorým uhrádzate poplatok RTVS, pričom Vám vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS, túto skutočnosť oznámte vyberateľovi úhrady vyplnením žiadosti o odhlásenie na https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/odhlasenie 
 • Pokiaľ ste sa stali odberateľom elektriny v novom odbernom mieste elektriny, a žiadate si uplatniť v zmysle zákona nárok na oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu ŤZP, máte povinnosť danú skutočnosť oznámiť vyberateľovi úhrady.

  V písomnom oznámení je potrebné vyberateľovi úhrady uviesť:

  - Meno, priezvisko odberateľa elektriny, rodné číslo odberateľa elektriny, adresu odberného miesta a EIC kód odberného miesta,

  - Meno a priezvisko osoby s ŤZP, jej rodné číslo, adresu trvalého bydliska. 

  Nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS na novom odbernom mieste vyberateľovi úhrady oznámte vyplnením žiadosti

 • K oznámeniu je potrebné predložiť rodné číslo osoby s ŤZP.

Upozornenie pre SIPO platiteľov - zvýšenie poplatku Slovenskou poštou

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská pošta zvyšuje poplatky za využívanie služby SIPO: pri hotovostných platbách na 1,30 € a pri bezhotovostných platbách na 0,30 €.

Pri platbe priamo na účet RTVS poplatok Slovenskej pošte platiť nemusíte. Odporúčame zmenu spôsobu úhrady zo SIPO na priamu platbu na účet RTVS.

Zmeňte si spôsob úhrady.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac