ŤZP - Ťažko zdravotne postihnuté osoby

Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.
Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti.

Postup pri oznámení nároku na oslobodenie od platenia poplatku RTVS:

 • Ak ste platiteľom úhrady a zároveň Vám je pridelené evidenčné číslo SIPO / Variabilný symbol, pod ktorým uhrádzate poplatok RTVS, pričom Vám vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS, túto skutočnosť oznámte vyberateľovi úhrady vyplnením žiadosti o odhlásenie na https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/odhlasenie 
 • Pokiaľ ste sa stali odberateľom elektriny v novom odbernom mieste elektriny, a žiadate si uplatniť v zmysle zákona nárok na oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu ŤZP, máte povinnosť danú skutočnosť oznámiť vyberateľovi úhrady.

  V písomnom oznámení je potrebné vyberateľovi úhrady uviesť:

  - Meno, priezvisko odberateľa elektriny, rodné číslo odberateľa elektriny, adresu odberného miesta a EIC kód odberného miesta,

  - Meno a priezvisko osoby s ŤZP, jej rodné číslo, adresu trvalého bydliska. 

  Nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS na novom odbernom mieste vyberateľovi úhrady oznámte vyplnením žiadosti

 • K oznámeniu je potrebné predložiť rodné číslo osoby s ŤZP.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac