Upozornenie


Zamestnávatelia, živnostníci,

kontaktujte nás emailom na uhrady.zam@rtvs.sk, do predmetu vložte Váš variabilný symbol: 88xxxxxxxx (88 + IČO), napr. 8800123456.  
 
Zamestnávatelia sú: 
- Právnická osoba 
- Fyzická osoba - živnostník 
Zamestnávatelia platia úhradu výlučne podľa počtu zamestnancov (3 a viac), nie podľa odberu elektriny, či miesta výkonu práce. 
 
Úhrady platíte bez našej výzvy a bez faktúry, vo výške podľa preukázaného počtu zamestnancov a zvolenej periodicity s uvedením variabilného symbolu spoločnosti, t.j. 88 + IČO.
 
Platenie úhrad domácnosti nie je možné kombinovať s platbou úhrad zamestnávateľov.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 3 zamestnancov v PP alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (bez zamestnancov na dohodu) nemá povinnosť sa prihlasovať ani platiť úhrady. 

Nový platiteľ

Pokiaľ zamestnávate troch a viac zamestnancov a nie ste ešte platiteľom.
Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje spoločnosti, alebo výšku či periodicitu úhrad.
Viac

Odhlásenie

Pokiaľ ste oslobodený v zmysle zákona 340 z roku 2012, máte menej než troch zamestnancov.
Viac

Kto má platiť

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ.


Vznik povinnosti platiť úhradu

Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnávateľ evidoval aspoň troch zamestnancov a zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom zamestnávateľ zamestnával aspoň troch zamestnancov.
Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok; platiteľ je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac