Kontakt - domácnosti

Adresa na zasielanie písomností:

Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Upozornenie: V prípade zaslania listu, uveďte svoje evidenčné číslo SIPO (začína sa 0 alebo 8, alebo 9) alebo variabilný symbol (začína sa 77). List píšte čitateľne a prehľadne. 


Pracovisko pre styk s verejnosťou:

Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 14:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 14:00

Telefón:

Tel.: 02 / 323 333 22

Upozorňujeme, že telefonicky nie je možné vykonať zmenu ani odhlásenie, nakoľko máte povinnosť dané skutočnosti preukázať zaslaním potrebných písomností. Akékoľvek úkony je možné vykonať online.   Nový platiteľ

Prihlásenie sa na platenie úhrady RTVS. 

Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje alebo  výšku či periodicitu úhrad.

Viac

Odhlásenie

Pokiaľ ste oslobodený od platenia úhrady.

Viac

Elektronická pošta - domácnosti

V prípade zaslania žiadosti alebo otázky ohľadom platenia úhrady, využite kontaktný formulár

Časté otázky

Do pozornosti dávame sekciu Časté otázky, ktoré vám môžu pomôcť pri kontaktovaní vyberateľa úhrady RTVS.

Telefón:

Tel.: 02 / 323 333 22

Úhrada sa poukazuje na účet vyberateľa úhrady RTVS:

číslo účtu: 7000 333 333/ 8180
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol: Váš variabilný symbol
konštantný symbol: 0558.
SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: variabilný symbol (VS) alebo evidenčné číslo SIPO, pod ktorým platíte úhradu RTVS. 

Pri platbách realizovaných cezhraničným prevodom v prospech účtu Štátnej pokladnice je nutné z dôvodu identifikácie platby doručiť avízo o vykonanom platobnom príkaze - prevodu finančných prostriedkov s uvedením Vášho variabilného symbolu.

Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Zákon o ochrane osobných údajov

Kontaktný formulár - Iná otázka

Pre urýchlenie komunikácie s RTVS, odbor výberu úhrad, využite nasledovný kontaktný formulár.

Uveďte Vaše evidenčné číslo SIPO pod ktorým platíte úhradu RTVS alebo variabilný symbol (77xxx) pre jednoznačnú identifikáciu platiteľa úhrad. (V prípade, že evidenčné číslo SIPO / VS nemáte pridelené, označte možnosť "Nemám pridelené ev. číslo SIPO / VS". 

Upozornenie: pre zaslanie žiadosti o zmenu dávame do pozornosti sekciu venovanú zmene platiteľa

Právnícké osoby, zamestnávatelia: Kontaktný formulár - Zamestnávatelia

Časté otázky

Pred odoslaním formuláru odporúčame si prečítať časté otázky.

Nemám pridelené ev. číslo SIPO / VS
Odoslať

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac