Kontakt - Zamestnávatelia


Kontaktujte nás na uhrady.zam@rtvs.sk, do predmetu vložte Váš variabilný symbol: 88xxxxxxxx (88 + IČO), napr. 8800123456.  

Nový platiteľ

Pokiaľ zamestnávate viac než troch zamestnancov a nie ste ešte platiteľom.
Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje spoločnosti, alebo výšku či periodicitu úhrad.
Viac

Odhlásenie

Pokiaľ ste oslobodený v zmysle zákona 340 z roku 2012, máte menej než troch zamestnancov.
Viac

Telefón:

Tel.: 02 / 323 333 22

------------------------------------------------------------------------------------------

Uprednostňujte prosím emailový kontakt. Využite kontaktný formulár na zmenu, odhlásenie alebo inú otázku.

Kontakt emailom je možné nahradiť kontaktným formulárom, ktorý vygeneruje email automaticky priradený k správnemu platiteľovi úhrady. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Úhrada sa poukazuje na účet vyberateľa úhrady RTVS na účet v Štátnej pokladnici:

Účet vedený v Štátnej pokladnici, v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 340/2012 Z. z.:  
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol: váš variabilný symbol
konštantný symbol: 0558
SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: variabilný symbol (VS) pre zamestnávateľa je vytvorený z čísiel 88 + Vaše IČO.

Ak Vaše IČO je 12345678, potom Váš VS je 8812345678. V prípade, že Vaše IČO nemá 8 čísel, potom za čísla 88 doplňte toľko 0, aby počet čísel vo vytvorenom VS bol 10 (napr. pre IČO 123456 postupujte takto: 88 + 00 + 123456, Váš VS je 8800123456).

Pri platbách realizovaných cezhraničným prevodom v prospech účtu Štátnej pokladnice je nutné z dôvodu identifikácie platby doručiť avízo o vykonanom platobnom príkaze - prevodu finančných prostriedkov s uvedením vášho variabilného symbolu.

Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Zamestnávatelia - kontaktný formulár

Uveďte Váš variabilný symbol VS pod ktorým platíte úhradu RTVS pre jednoznačnú identifikáciu platiteľa úhrad.  Variabilný symbol pre zamestnávateľa je vytvorený z čísiel 88 + Vaše IČO.

Ak Vaše IČO je 12345678, potom Váš VS je 8812345678. V prípade, že Vaše IČO nemá 8 čísel, potom za čísla 88 doplňte toľko 0, aby počet čísel vo vytvorenom VS bol 10 (napr. pre IČO 123456 postupujte takto: 88 + 00 + 123456, Váš VS je 8800123456). 


V prípade akéhokoľvek preukazovania zmeny nezabudnite priložiť doklady preukazúce danú skutočnosť (pdf, jpg, word). Inak nebude vaša žiadosť spracovaná. (veľkosť súborov max. 5MB)

*
Nemám pridelený VS
*
*
*
Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby prostredníctvom vyplnenia on-line kontaktného formulára na webovej stránke rtvs.sk., a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Podrobné informácie nájdete na rtvs.org. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na uhrady.rtvs.sk/gdpr.
Späť Odoslať

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac